W przypadku kolizji statku powietrznego z ptakami, należy każdorazowo wypełnić meldunek zgłoszenia kolizji  oraz złożyć go w odpowiednim Biurze Odpraw Załóg, nawet jeśli ślad po kolizji został zauważony dopiero w trakcie przeglądu statku powietrznego czy też znaleziono szczątki ptaków podczas sprawdzania stanu nawierzchni lotniskowych. Wypełniając poniższy formularz raportu niezwykle istotne jest wskazanie okoliczności zdarzenia (wysokości, prędkości) oraz, jeżeli to możliwe, określenie gatunku ptaka.

 

Pobierz formularz: ZGŁOSZENIE ZDARZENIA LOTNICZEGO ZWIĄZANEGO Z PTAKAMI I ZWIERZĘTAMI