ZGŁASZAJ
WSZYSTKIE
KOLIZJE
Z PTAKAMI

ZAWSZE RAPORTUJ GATUNEK
PTAKA LUB INNEGO ZWIERZĘCIA
ORAZ LICZBĘ OSOBNIKÓW
WRAZ ZE ZDJĘCIAMI PO KOLIZJI

Ptaki stanowią zagrożenie związane z ryzykiem kolizji ze statkami powietrznymi. Skutki zderzenia są zależne zarówno od prędkości statku powietrznego jak i masy ptaka. Nawet przy małej prędkości lotu statku powietrznego, w przypadku zderzenia z ptakami o dużej masie, skutki kolizji mogą być bardzo poważne. Ptaki z grup najwyższego ryzyka to: gęsi, żurawie, bociany, kormorany orły, ale także mniejsze gatunki (kaczki, gołębie, mewy).

Zdecydowana większość (ok. 90%) kolizji statków powietrznych z ptakami występuje na wysokościach do 1 500 ft AGL. Powyżej wysokości 10 000 ft AGL kolizje są już bardzo nieliczne.

Pamiętaj, że zgłaszając kolizję i raportując gatunek ptaka lub innego zwierzęcia zwiększasz bezpieczeństwo swoje i innych w przyszłości.

JAK UNIKNĄĆ KOLIZJI Z PTAKAMI
JESZCZE PRZED STARTEM

SPRAWDZAJ RAPORTY I MAPY

Przed lotem sprawdzaj NOTAM, informacje zawarte w AIP ENR 5.6 i ATIS odnośnie aktywności ptaków (oraz innych zwierząt) na lotnisku odlotu i docelowym, informacje dotyczące danych lotnisk (AD 2.23 i 2.24) oraz mapy rozmieszczenia obszarów ochrony ptaków sieci Natura 2000, dostępne on-line.

PLANUJ WYSOKIE LOTY

Planuj przeloty na jak najwyższych wysokościach, większość ptaków lata poniżej 10 000 ft AGL.

UNIKAJ OBSZARÓW KONCENTRACJI PTAKÓW

Unikaj przelotów nad miejscami koncentracji ptaków, takich jak obszary chronione, wybrzeża – zwłaszcza linia brzegowa, mierzeje i półwyspy.

SPRAWDZAJ SAMOLOT PRZED STARTEM

Przeprowadzaj dokładne i szczegółowe inspekcje przed startem, ptaki mogą zbudować gniazdo np. pod pokrywą silnika w zaledwie kilka godzin.

WSTRZYMAJ START, GDY ZOBACZYSZ KONCENTRACJĘ PTAKÓW

W przypadku zauważenia koncentracji ptaków na lub w bezpośrednim sąsiedztwie drogi startowej – opóźnij lub wstrzymaj start, zgłoś informację do służb lotniskowych, które natychmiast i zgodnie ze specjalistycznymi procedurami zapewnią bezpieczne wykonanie operacji lotniczej.

Zwróć uwagę na miejsce, porę dnia i roku

Ryzyko zderzenia z ptakiem jest stosunkowo największe w okresie wiosennym i jesiennym podczas migracji ptaków oraz letnim gdy młode ptaki opuszczają gniazda. W okresach migracji znacznie więcej mniejszych ptaków lata nocą niż za dnia. Ptaki wykorzystujące termikę (np. bociany, orły, myszołowy) migrują w ciągu dnia, natomiast gatunki o locie aktywny lecą zarówno za dnia, jak i nocą (np. gęsi, kaczki, siewkowe).

Poznaj obszary największych koncentracji ptaków oraz lęgowisk w Polsce

PO KOLIZJI Z PTAKIEM LUB INNYM ZWIERZĘCIEM ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

Pamiętaj, że nawet kolizje z mniejszymi ptakami mogą doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń statku powietrznego.

W przypadku zderzenia z ptakiem (lub innym zwierzęciem), skoncentruj się nad kontrolą statku powietrznego i bezpiecznym lądowaniu.

Zgłaszaj każde zderzenie z ptakiem (lub innym zwierzęciem) nawet, jeżeli zderzenie nie było związane z uszkodzeniem statku powietrznego. Nigdy nie pomijaj informacji o gatunku ptaka lub zwierzęcia. Nawet jeśli jest to tylko przypuszczenie, pozwoli oszacować orientacyjną wielkość zwierzęcia. Do zgłoszenia koniecznie dołącz dokumentację fotograficzną. Dobra dokumentacja pozwoli na oznaczenie gatunku, co umożliwi ograniczenie poziomu ryzyka podobnych zderzeń w przyszłości. Do zgłoszenia wykorzystaj formularz dostępny na stronie KolizjezPtakami.pl.

O zderzeniu koniecznie poinformuj zarządzającego lotniskiem oraz PKBWL.