Zgłoszenia zdarzenia należy dokonać za pośrednictwem systemu Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ). System dostępny jest pod adresem https://cbz.gov.pl/

Wypełniając formularz zgłoszenia niezwykle istotne jest wskazanie okoliczności zdarzenia (wysokości, prędkości) oraz, jeżeli to możliwe, określenie gatunku ptaka.

W przypadku kolizji statku powietrznego z ptakami, należy każdorazowo wypełnić formularz zgłoszenia kolizji oraz przesłać go za pośrednictwem systemu CBZ, nawet jeśli ślad po kolizji został zauważony dopiero w trakcie przeglądu statku powietrznego czy też znaleziono szczątki ptaków podczas sprawdzania stanu nawierzchni lotniskowych.